Festival der Herinneringen

De dood is deel van het leven, maar wordt toch vaak buiten het zicht gehouden. De rituelen om de dood te ‘vieren’ vinden plaats in speciaal daarvoor bestemde ruimtes, verborgen en bijna altijd buiten de stad. De nabestaanden rouwen vaak onzichtbaar voor de wereld, in het ideale geval getroost door hun naasten. In de moderne wereld worden alleen bekende politieke persoon- lijkheden en slachtoffers van geweld en oorlog collectief geëerd met een standbeeld, monument of stille tocht. Hier en daar zie je kleine gedenktekens van verkeersdoden. In religieuze kringen zijn er verschillende rituelen en vormen van herdenking van overleden personen. In de christelijke traditie is bijvoorbeeld 2 november, Allerzielen, wereldwijd aan dit thema gewijd. In een toenemend geseculariseerde en multiculturele samenleving zoals Rotterdam zijn mensen op zoek naar nieuwe rituelen om expressie te geven aan hun rouw en verdriet, en om hun herinneringen levend te houden.

La Costumeria en omgeving

Dit jaar organiseert “festival del dia de Muertos – Allerzielen Rotterdam” voor de derde keer het ‘festival der herinneringen’. Vormgever Sergio Cruz, beeldend kunstenaar Ron Blom en ritueelbegeleider Ton de Vent brengen de herinneringen aan onze doden terug in het leven door middel van kunstwerken, installaties, gedichten, performances en eigentijdse rituelen. De dood en rituelen zijn altijd onderwerpen in de beeldende kunst geweest. Zoals rituelen vormgeven aan transformatieprocessen, zo zijn schilderijen en sculpturen dragers van symbolische waarden die mensen kunnen helpen het onzegbare te beleven.

Vrijdag 3 november 2017

20:00 uur opening tentoonstelling met werk van Wilma Kun (IT), Judith Makkenze (NL), Barbara Boers(NL), Ron Blom (NL), Sergio Cruz (MX). Met muzikaal optreden van muziekband Sjarm

Zaterdag 4 november 2017

13:00 – 20:00 Tentoonstelling in La Costumeria, geopend voor publiek
14:00 – 15:00 Wandeling der herinneringen in het Oude Westen. Een tocht om stil te staan. Ondersteund met vormgegeven (tijdelijke) gedenkplekken met verhalen van buurtbewoners, liefde, geschiedenis en betrokkenheid. Een rondgang die je gaat verbazen met ruimte voor stilte, rust, licht, gedichten en verademing. Start en einde bij La Costumeria.
14:00 – 17:00 De Paradijskerk aan de Nieuwe Binnenweg opent zijn deuren voor iedereen voor stilte en om een kaarsje aan te steken.
15:00 Gedichten in Antonius Binnenweg, van en met Remy Jacobs (geestelijk verzorger). Met muzikale begeleiding van leerlin- gen uit het Hellendaal Instutuut Codarts In Antonius binnenweg. Er zijn binnen de gebouw ook een gedenktafel waarin bewon- ers, medewerkers en bezoekers een foto, gedachte, kaarsje of herinnering aan een dierbare kunnen brengen.
16:30 Poëzie rond de dood. Schrijvers en lezers dragen gedichten voor in Leeszaal West op het Rijnhoutplein. In de Leeszaal is er ook een plek om je gedachten op papier achter te laten bij een installatie van Sergio Cruz R.

Zondag 5 november 2017

11:00 Workshop ‘Het laatste Feestje’. Een zoektocht naar wat er allemaal moet en mag rond het afscheid nemen van het leven. Inspiratie-ochtend over (je/iemands) uitvaart door Ton de Vent.
13:00 -17:30 Tentoonstelling in La Costumeria, geopend voor publiek.
14:00 Lezing “De dood in mijn leven” In La Costumeria. Remy Jacobs geestelijk verzorger van Laurens Antonius Binnenweg vertelt over zijn ervaringen rond begrafenissen en herinneringen. Aansluitend muziek.
16:00 Performance Fire & Ice van Ron Blom in La Costumeria.
17:30 Afsluiting van het festival en gezamenlijke maaltijd waarin we het leven vieren

concept: Sergio Cruz & Ron Blom
productie: Ron Blom, Sergio Cruz, Ton de Vent, Remy Jacobs.
Tentoonstelling, workshops en informatie: La Costumeria, Gouvernestraat 232, 3014 PX Rotterdam https://www.facebook.com/allerzielenrotterdam

abonneer je op onze nieuwsbrief

Selecteer lijst(en):