placemaking | PLAATS MAKEN

90 berichten

RONBLOM | stadsverbeteraar
site specific installations & placemaking
www.stadsverbeteraar.nl

Placemaking en Kunst: creativiteit en verbeelding als bindmiddel

Grote maatschappelijke opgaven, zoals de ontwikkeling naar een duurzame en inclusieve stad, vragen om verbeelding en vindingrijkheid. Steeds vaker worden daarom kunstenaars en andere creatieve makers bij dit proces betrokken. Zij laten onverwachte verbanden en perspectieven zien, en stellen ons in staat om buiten onze bubbel te treden.

Creative placemaking komt voort uit placemaking, maar dan met inzet van kunst en cultuur of verbeelding. Placemaking gaat over hoe je een publieke ruimte samen met belanghebbenden (bewoners, ondernemers, ontwikkelaars en het publiek) kunt vormgeven.
Dat inrichten heeft tot doel om een plaats (= place) te creëren waar mensen graag verblijven.

Kunst en ontwerp worden daarbij ingezet als een middel om te zorgen dat de gedeelde waarden van een plek zowel opgehaald als vormgegeven worden.

Nu het belang van publieke ruimten steeds meer wordt erkend rijst de vraag: hoe kunnen we met zoveel mogelijk mensen een publieke ruimte vormgeven?