Public Space Detective|Action Research

foto’s en tekst: De Ontwerpwerkplaats | Floor van Ditzhuijzen


Public Space Detective|Action Research op het Stationsplein Rotterdam 
Hoe publiek is het plein voor het Rotterdamse Centraal Station?

Op uitnodiging van Argus, de vereniging van Master studenten van de Faculteit Bouwkunde, TU Delft, traden Floor van Ditzhuyzen en Ron Blom op als moderator tijdens het Play-Public Event. Door middel van ‘action research’ is onderzocht in hoeverre het Stationsplein functioneert als publieke ruimte. 

Het Stationsplein is een transit-ruimte

Het Stationsplein is een transit-ruimte, ontworpen met zo min mogelijk wrijving of hinder; geen obstakels zoals banken, lantaarnpalen of andersoortige objecten. Deze leegheid zorgt er ook voor dat het plein functioneert als een podium voor de monumentale architectuur van het Station en het Groothandelsgebouw. Niet elke publieke ruimte is ook een publieke plek. Welke delen van deze ruimte zijn publieke plekken? Waar is bewijs van stedelijk leven en hoe manifesteert zich dat? 

Public Space Detective Game

Met het spelen van de ‘Public Space Detective Game’ zijn we te werk gegaan als een detective en hebben we het Stationsplein onderworpen aan een onderzoek naar sporen van publieke activiteit; kauwgom, sigarettenpeuken, etc. De hoeveelheid zwerfvuil per vierkante meter is een indicatie voor het niveau van publieke activiteit op een een bepaalde plek; roken, wachten, zitten, eten, etc; de zogenaamde ‘zooi’-index.

#publicspacedetective

Foto’s van de gemarkeerde plekken zijn te vinden op Instagram via de hashtag #publicspacedetective; een catalogus van sporen van publiek leven. 
De resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd op het ‘We Love Public Space’ Festival 2018

abonneer je op onze nieuwsbrief

Selecteer lijst(en):