POWER TO THE PEOPLE / WIJ DOEN HET ZELF

Nederland heeft een hoog niveau van zorg en vrijwilligerswerk , maar de regering is van mening dat er nog veel meer gedaan moet worden .

Door te wijzen op ‘ eigen kracht ‘ en persoonlijke verantwoordelijkheid ontstaat de plicht voor burgers om hun eigen leven op orde te houden en bij te dragen aan de zorg van degenen die hulp nodig hebben . Er wordt een nieuwe publieke moraal ontwikkeld van ‘ affectief ‘ burgerschap , gericht op de emotionele band en solidariteit tussen de burgers op lokaal niveau.

De regering verwacht steeds meer van haar burgers .

Tegelijkertijd ontwikkelt zich een Doe Het Zelf mentaliteit, waarbij burgers op verschillende essentiële gebieden het initiatief nemen en niet langer afhankelijk zijn van grootschalige bureaucratische instituten. Denk daarbij aan lokale energieproductie, lokale voedselproductie, broodfondsen, waarbij groepen ZZP-ers hun eigen arbeidsongeschiktheid onderling verzekeren. Ook publieke taken worden deels overgenomen door burgers. Buurtschouwen, schoonmaakacties, inrichting en beheer van de publieke ruimte.

Sociale ondernemingen ontstaan. Mensen komen in actie, nieuwe diensten worden ontwikkelt, verbanden worden gelegd. Zorg en verantwoordelijkheid, voor jezelf en voor elkaar.
Veel van de Doe Het Zelf initiatieven hebben een lokaal karakter. De stad is hun speeltuin. De buurt het sociaal laboratorium. Langzaam ontstaat de basis voor een lokaal georiënteerde verzorgingsstaat. Van onderop ontwikkelen groepen mensen netwerken in buurten, wijken en steden.

De politiek keert terug naar haar oorsprong, de agora, waar vrije burgers met elkaar belangen afwegen en keuzes maken.

Ron Blom
www.schuttersfeestcrooswijk.nl

abonneer je op onze nieuwsbrief

Selecteer lijst(en):