HIER BOUWEN WIJ…

PERSBERICHT:

CROOSWIJKERZAND
Hier bouwen wij…
ron-04
Gekraakt! Op zaterdag 5 oktober om precies 12uur s’middags heeft Ron Blom, beeldend kunstenaar, de openbare ruimte gekraakt.
In een Tijdelijk Autonome Zone heeft hij, ter gelegenheid van de zevende kunstroute in Crooswijk, samen met omwonenden en andere bezoekers een eerste inventarisatie gemaakt van ideeën voor de lege ruimte in het voormalig Wandeloord-gebied.
Hier Bouwen Wij is het motto van deze kunstenaar, ooit opgeleid als architect. Zijn missie is om de openbare ruimte beter bewoonbaar te maken door middel van Do It Yourself strategien.
Bewoners geven zelf Bottom-Up (van onderop) invulling aan de openbare ruimte.
Door de economische crisis zijn de afgelopen jaren veel bouwrijpe gronden leeg blijven staan. Een van deze gebieden is door Ron Blom omgedoopt tot CROOSWIJKERZAND, een naam die de lege zandvlakte in Nieuw Crooswijk in de  volksmond gekregen heeft.
De lege vlakte die al jaren braak ligt, zorgt voor veel overlast. Hadden bewoners eerst vooral last van opstuivend zand, de laatste maanden is het gevoel van onveiligheid ook weer toegnomen door een serie woninginbraken op de Paradijslaan.

‘Het wordt tijd dat er wat gaat gebeuren. Voor je het weet zitten we weer een jaar in de rotzooi.’
Op zaterdag was de kunstenaar op de plek aanwezig met een tent, een tafel een stoel en een bed en een groot bouwbord  met een krakersteken op de bouwhekken, die het gebied nu afscheiden van de publieke ruimte.
Mensen waren erg enthousiast over het initiatief van Ron om nu eindelijk eens aan de slag te gaan.
Twee nieuwe bewoners uit de nieuwbouw kwamen met een uitgewerkt plan voor een eetbaar bos, daarnaast waren er ideeën voor moestuintjes, horeca, samen koken, samen bouwen, een fietscrossbaan, speeltuin een tweede-kans park, waar bomen en struiken die door de gemeente weggedaan worden een nieuw leven kunnen hebben.
Middels het bouwbord en de website WWW.CROOSWIJKERZAND.NL bouwt Ron samen met geïnteresseerden aan een organisatie en ideeën voor de zandvlakte.

Heeft u ideeën, of zin om op een of andere wijze een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het Crooswijkerzand, meld u dan aan via de website. U kunt ook uw idee opschrijven op, het bouwbord op de hoek Paradijslaan / Rusthoflaan.

Wordt vervolgd!

abonneer je op onze nieuwsbrief

Selecteer lijst(en):