ZOHO 2040 Inspiratiemiddag

ZOHO2040 inspiratiemiddag,  gebiedsontwikkeling als collectief proces

omschrijving:
Om deelnemers aan de tender voor de verkoop van het Zomerhofkwartier in Rotterdam, kennis te laten maken met de huidige en gewenste toekomstige waarden van het gebied, organiseerde ZOHOcitizens een inspiratiemiddag.

De middag bestond uit een introductie van de ZOHOprincipes aangevuld met inspiratiebeelden, een rondleiding door het gebied en afsluitende lezingen van Ekim Tan en Chris Keulemans over. Op verschillende momenten zorgden podiumkunstenaars van TimeWindow voor een theatrale toevoeging met muziek en zang, performance en spoken word.

werkzaamheden:
communicatie, conceptontwikkeling en organisatie festival: Ron Blom i.s.m Raymond van den Broek en Piet Vollaard

Woensdag 16 januari organiseerde ZOHOcitizens een inspirerende informatiemiddag over de toekomst van ZOHO voor ontwikkelaars, architecten en geinteresseerden.
Wat zijn onze idealen voor ZOHO2040 en hoe kunnen we een collectieve projectontwikkeling vormgeven?

ZOHOcitizens en de ZOHOprincipes

Maak kennis met ZOHOcitizens en de ZOHOprincipes
Het Zomerhofkwartier wordt verkocht door Havensteder en Gemeente Rotterdam.
Komende maanden ontwikkelen verschillende partijen een visie op het gebied.
ZOHOcitizens heeft meegeschreven aan de voorwaarden en beoordeelt samen met de gemeente en Havensteder de inzendingen.
Op woensdagmiddag 16 januari organiseerde ZOHOcitizens een inspiratiemiddag.
De middag starte met een lekkere lunch, daarna volgde een korte toelichting op de geschiedenis van ZOHO en een presentatie van de ZOHOprincipes met inspirerende referenties.
Tijdens een aansluitende wandeling bezochten we een vijftal unieke locaties van makers in het gebied. Zo kon men kennis maken met de ZOHOcitizens en met het huidige gebruik van het gebied.

Inspirerende lezingen van Ekim Tan en Chris Keulemans

De middag werd afgesloten met twee inspirerende lezingen van Ekim Tan en Chris Keulemans over de waarde en mogelijkheden van gebiedsontwikkeling als collectief proces.
Het programma werd opgeluisterd met performances door TimeWindow met Joey Schauwen, Levi Manner, Terror Kittens en De Droominee.
De ZOHOprincipes zijn gepresenteerd en toegelicht door: Raymond van den Broek, Joosje van Geest, Carmen Dirkx, Piet Vollaard en Ron van Vliet.

Voor meer informatie over dit project klik: ZOHO 2040

PROGRAMMA inspiratiemiddag
Ceremoniemeester: Leon van Geest

12u00 – lunch en inloop

12u30 – opening/intro – welkom, waar zijn we, hoe is het gebied geworden wat het is, waarom is dat belangrijk, wat gaat er gebeuren vandaag.

13u00 – presentatie van de principes
met achtergrond en illustraties/referenties.
5 citizens presenteren ieder 1 principe

14u15 – rondleiding in het gebied
In groepen wordt er door het gebied gewandeld onder begeleiding van een gids van de ZOHOcitizens. Op diverse plekken is een korte presentatie van makers en performances van Time Window.
Kantoorplekken zijn min of meer bekend, maar wie zijn nu de makers in ZOHO en hoe zien hun werkplekken eruit?

15u45 – verdieping
• Ekim Tan – co-creatieve processen. Hoe doe je dat?
• Chris Keulemans – Wanneer is zoho een succes? Hoe krijg je dat voor elkaar en wat levert het op

16u45 – afsluiting met borrel
• Rik de Droominee

abonneer je op onze nieuwsbrief

Selecteer lijst(en):