Love Is All

Kan kunst de wereld beter maken?

Hoe kan kunst een bijdrage leveren aan een wereld waarin plek is voor iedereen. Ongeacht religie, geslacht, leeftijd enz.

Dat is de centrale vraag waarmee kunstenaarscollectief -de ontmoeting- een initiatief van Ron Blom en Willem van Hest, voor de gelegenheid uitgebreid met beeldend kunstenaars Marita Beukers, Wouter Julien Haak, Hans van den Hooven en Ben Metz, samen met verschillende groepen uit de Proveniersbuurt aan het werk zijn gegaan.

Een film, exposities met schilderijen, tekeningen, een installatie en sculpturen, maar ook muzikale performances en poëzie; verhalen over liefde in al haar verschijningsvormen.

Tijdens het buurtproject -love is all- is samengewerkt met groepen die vaak niet direct vertegenwoordigd zijn in de kunstwereld: buurtbewoners, scholieren, senioren. Schildersclub Tableau Vivant en De Waerschut, zangkoor De Straatklinkers en Theaterwerkgroep Ouwe Rotten en groep 7 en 8 van basisschool De Provenier. Zij hebben allemaal hun gevoelens en gedachten laten gaan over verschillende vormen van liefde. Romantische liefde, naastenliefde, liefde voor een ding of een dier.

Valentijnsdag 14 februari is het begin van 3 weken kunst en cultuur in de Proveniersbuurt. Gratis workshops filosoferen en kunst maken, maar ook tentoonstellingen en optredens van lokale artiesten zorgen voor een golf van liefde in de Provenierswijk, gelegen direct achter het centraal station van Rotterdam.

Wil jij kunst en cultuur kijken of luisteren, of zelf meedoen, kom dan een van de weekenden naar een van de –love is all- activiteiten in de Proveniersbuurt en laat zien wat liefde voor jou betekent. Alle activiteiten zijn GRATIS toegankelijk.

Op woensdag 14 februari start het project om 13.30u met kinderworkshops in ‘t Kapelletje en vanaf 17u de feestelijke opening van de Tentoonstelling van Tableau Vivant en de film #allemaalrotterdammers van Ron Blom.

Op zaterdag 17 februari worden ook de overige tentoonstellingen in De Waerschut, in de poort bij ’t Kapelletje en bij huisgalerie Hans van den Hooven geopend met een theatraal, poëtisch en muzikaal programma.

 

---

Programma kort

Woensdag 14 feb. 2018 

’t Kapelletje, Van der Sluysstraat 176

Vanaf 12.45 u. souterrain ‘-het fundament- & theaterzaal:  opening kinderexpositie groep 7 & 8 van basisschool –de Provenier
Vanaf 17 u. Foyer & theaterzaal : film -allemaal Rotterdammers- welkomstwoord Dick Oskamp, ’t Kapelletje; opening vicevoorzitter Gebiedscommissie Noord  Theo Coskun & acts van Theaterwerkplaats Ouwe Rotten

18.15 u. foyer: opening expositie Tableau Vivant

 

Zaterdag 17 februari

De Waerschut, Van Waerschutstraat 11

Vanaf 13.30 u:
expositie schildersgroep De Waerschut, Tableau Vivant & groepsfoto’s van –de ontmoeting-; liefdesliedjes -de Straatklinkers- & opening gastheer Aren Barnat & film -allemaal Rotterdammers-

de poort bij ’t Kapelletje

14.30 u. optocht naar de poort van ’t Kapelletje, muziek van Ruud Bergamin & acts van Theaterwerkplaats Ouwe Rotten
15.00 u. onthulling poort en schilderingen Albert Kramer door Ed Koop ; -de Straatklinkers- met -Alle Menschen werden Brüder-.

15.30 u. bezoek expo’s ‘t Kapelletje. Daarna naar:

huisgalerie Hans van den Hooven, Proveniersplein 10 b

16 u. optreden jazz-trio B10 & opening door Willem van Hest van –de ontmoeting-;

Zondag 18 februari

De Waerschut & huisgalerie Hans van den Hooven
14-18 u. Openstelling exposities;
14 -17  u. Michalina Malolepsza geeft een lino-workshop – Leer de techniek en maak een uniek portret van je geliefde.

Zaterdag 24 februari

De Waerschut & huisgalerie Hans van den Hooven
14-18 u. Openstelling exposities

huisgalerie Hans van den Hooven

11 uur – workshop zentekenen door Wouter Julien van den Haak van –de ontmoeting
op intekening via wjvdhaak@nullxs4all.nl

 

Zondag 25 februari

De Waerschut & huisgalerie Hans van den Hooven, 
14-18 u. Openstelling exposities

Van Waerschutstraat 11

13-17 u. Filosofie workshop Bianca Lugten: Liefde, mededogen & verbinding
14 -18  u. Openstelling exposities

 

Zaterdag 3 maart

De Waerschut & huisgalerie Hans van den Hooven

14-18 u. Openstelling exposities

 

Zondag 4 maart

De Waerschut & huisgalerie Hans van den Hooven

14-18 u. Openstelling exposities

huisgalerie Hans van den Hooven
Finissage; verschillende poëtische & muzikale optredens
15 – 16 u. nagesprek voor geïnteresseerden met o.a. Bianca Lugten

Love Is All

omschrijving:
Kan kunst de wereld beter maken?
Hoe kan kunst een bijdrage leveren aan een wereld waarin plek is voor iedereen. Ongeacht religie, geslacht, leeftijd enz.

Dat is de centrale vraag waarmee kunstenaarscollectief -de ontmoeting- een initiatief van Ron Blom en Willem van Hest, voor de gelegenheid uitgebreid met beeldend kunstenaars Marita Beukers, Wouter Julien Haak, Hans van den Hooven en Ben Metz, samen met verschillende groepen uit de Proveniersbuurt aan het werk zijn gegaan.

Een film, exposities met schilderijen, tekeningen, een installatie en sculpturen, maar ook muzikale performances en poëzie; verhalen over liefde in al haar verschijningsvormen.

werkzaamheden:
workshops, videoproductie, vormgeving drukwerk & website
conceptontwikkeling: Ron Blom i.s.m. Willem van Hest en Marita Beukers, Wouter Julien Haak, Hans van den Hooven en Ben Metz

opdrachtgever:
stichting de ontmoeting voor kunst & cultuur
initiatief:
Willem van Hest

Tijdens het buurtproject -love is all- is samengewerkt met groepen die vaak niet direct vertegenwoordigd zijn in de kunstwereld: buurtbewoners, scholieren, senioren. Schildersclub Tableau Vivant en De Waerschut, zangkoor De Straatklinkers en Theaterwerkgroep Ouwe Rotten en groep 7 en 8 van basisschool De Provenier. Zij hebben allemaal hun gevoelens en gedachten laten gaan over verschillende vormen van liefde. Romantische liefde, naastenliefde, liefde voor een ding of een dier.

Valentijnsdag 14 februari 2018 was het begin van 3 weken kunst en cultuur in de Proveniersbuurt. Gratis workshops filosoferen en kunst maken, maar ook tentoonstellingen en optredens van lokale artiesten zorgen voor een golf van liefde in de Provenierswijk, gelegen direct achter het centraal station van Rotterdam.

zie ook: www.leefjeuit.eu

-love is all-
liefde & mededogen als bindende kracht
Beeldend kunstenaars Marita Beukers, Ron Blom, Wouter Julien van den Haak, Willem van Hest, Hans van den Hooven en Bernard Metz, verzameld in collectief – de ontmoeting-, onderzoeken de bindende kracht van liefde en mededogen.

Aanleiding
De laatste jaren waait er een gure wind door Nederland. Een wind die ook na het herstel van de economische crisis onverminderd onbehagen schept bij velen. Een onbehagen dat op vele plekken leidt tot een afnemend begrip voor de ander, een roep om een sterke leider of het kwaadaardig beschuldigen van medeburgers. Dreigende taal, gebrek aan respect en wentelen in het eigen gelijk lijken zo eerder norm dan uitzondering te worden.
Kunnen liefde en mededogen de bindende kracht zijn als antwoord op de vragen van deze tijd? 
Wij denken van wel. Daarom de hoogste tijd voor een onderzoek naar de kracht van liefde en mededogen. Tijd voor het project: -love is all- over de bindende kracht van liefde en mededogen.

‘Kunst is een uitdrukking van liefde.’ Maharishi Mahesh Yogi

Inspiratie
Als kinderen van de jaren 60 en 70 zijn wij het geloof in de bindende kracht van liefde niet verloren. Wij herinneren ons nog goed hoe de wereld na de grauwe wederopbouwjaren ruimte bood voor welzijn, vrijheid en liefde. Er was opeens liefde in de lucht met als motto ‘Make love not war’ en Het Holland Pop Festival in Kralingen wellicht als hoogtepunt. Wij maakten mee hoe ook in de beeldende kunst op veel plekken een andere wind ging waaien. Hoe Joseph Beuys verklaarde dat iedereen kunstenaar is. Hoe Community Art werd geboren.

Hoop
Wij ontdekken nu ook steeds meer hoopvolle ontwikkelingen. De
 digitale revolutie biedt kansen voor het ontstaan van nieuwe
gemeenschappen. Transition Town en de Moestuinbeweging maar ook
 de democratische experimenten van Jonas Staal in Koerdistan en de 
Club2000 van David van Reybroeck. Er ontstaan overal nieuwe 
samenwerkingen, coöperaties en broedplaatsen waar mensen graag
 samen willen werken. En is het boekje ‘Een Jihad van Liefde’
geschreven door een Brusselse metrobestuurder en moslim na de dood
 van zijn vrouw bij de aanslagen daar, niet een voorbode van nieuwe
hoop? Net als de onlangs door Paus Franciscus geschreven verhandeling ‘Amoris Laetitia- De vreugde van liefde’. Waarna hij de voeten van gevangenen waste.

In dit project onderzochten wij, met onze middelen, hoe liefde en mededogen ons kunnen helpen om een eigentijds antwoord te geven. Wij wilden onderzoeken hoe liefde en mededogen weer een verbindende kracht tussen mensen kan zijn. Hoe wij dat wat ons allen bindt sterker kunnen laten zijn dan dat wat ons allen scheidt.

Een maatschappelijk kunstproject
Collectief-de ontmoeting- maakte van -love is all- nog nadrukkelijker dan voorheen een maatschappelijk project. Met behulp van beeldende kunst, poëzie, muziek, film, en filosofie gaven wij dit project vorm. 
Tijdens het project –leef je uit– vier de laatste fase- hebben we gemerkt hoe goed tekst en beeld elkaar versterken. Net als muziek en poëzie dat kunnen. Ook nu hebben we weer nadrukkelijk gezocht naar samenwerking met een omgeving die vaak niet direct vertegenwoordigd is in de kunstwereld: buurtbewoners, scholen, seniorencentra. We nodigden mensen daarom actief uit hun eigen verhaal op hun eigen wijze te vertellen, te verbeelden of te laten horen.

VOUWBLAD

PROGRAMMA -love is all- in de Provenierswijk/Rotterdam

Wijk TV maakte een filmpje over de opening 

-love is all- in Schiedam- van 27 mei t/m 24 juni 2018 in Ruimte in Beweging / Stichting KunstWerk

Kan kunst de wereld beter maken, een bijdrage leveren aan een wereld waarin plek is voor iedereen?

Dat is de centrale vraag waarmee kunstenaarscollectief -de ontmoeting-, een initiatief van Ron Blom en Willem van Hest, aan het werk is gegaan samen met een dichter, acht beeldend kunstenaars en met Schiedamse gasten, zoals een groep basisschoolkinderen. Een film, exposities met schilderijen, tekeningen, een installatie en sculpturen, maar ook muzikale performances en poëzie; verhalen over liefde in al haar verschijningsvormen.

Gratis workshops, de tentoonstelling en optredens zorgden voor een golf van liefde in Schiedam. In de expositie werken van: Jana Beranová, Marita Beukers, Ron Blom, Wouter Julien van den Haak, Willem van Hest, Hans van den Hooven, Bernard Metz, Pien Senders-Westerveld, Annemarie van Ulden, Rob van der Ven, Karin de Visser & kinderen van IBS Ababil.

Het programma bestond uit:

zondag 27 mei 15.30 uur • Opening met koor –de straatklinkers-
• Welkomstwoord Willem van Hest • Film ‘Liefde is…’, ingeleid door de maker Ron Blom

zondag 17 juni 14.00 uur • De dag van de liefde en herinnering • Ilse Hogeweg, protestant predikant, speekt over liefde en herinnering • Pien Senders-Westerveld, workshop ‘herinnering aan de liefde, een herinneringskistje over de liefde maken’

zondag 24 juni 15.30 uur • Finissage =love is all in Schiedam= Op de laatste dag van –love is all- werd na gepraat over vier weken liefde in Schiedam. Met natuurlijk een hapje en een drankje en meezing-liefdesliedjes van Willem de Bruynen muzikale poëzie van Marianne Bulens en Hans van den Hooven.