geWOON

geWOON

geWOON is een langlopend project van Wijk TV dat gemaakt wordt door Wim Wiegmann en Ron Blom. Het project bevat, kunstzinnige elementen, journalistieke elementen en heeft een empowerende component. Niet alleen verslaglegging maar echt stadmaken, door de gevonden werkelijkheid zichtbaar te maken en mensen, die direct met de effecten van de woonvisie te maken hebben te ondersteunen hun eigen verhaal te vertellen.

geWOON Vlogs

Wijk-TV brengt door middel van Vlogs het probleem van sloop van tienduizenden woningen of onttrekken van woningen en vervangen door middeldure en dure woningen onder de aandacht. Wijk-TV was op bezoek bij bewoners die hun woning moesten verlaten.

teaser documentaire geWOON | luister naar de stad
geWOON
Luister naar de stad

NL Dit documentair pamflet van Wijk TV brengt de ontwikkelingen rond het gemeentelijk woonbeleid van 2016 tot 2022 in beeld. We zien hoe na een felbevochten referendum een Woonvisie wordt ingevoerd waardoor duizenden sociale huurwoningen dreigen te verdwijnen.
De makers tonen hoe bewoners van de Wielewaal, HKT, Pompenburg en Zinkerblok proberen hun huurwoningen te behouden. Ze ervaren dat hun inspanningen voor alternatieve plannen weinig weerklank vinden.
Bewoners bundelen hun krachten in het stedelijk platform ‘Recht op de stad’,dat zich inzet voor een beter en eerlijker woonbeleid in Rotterdam. Met hun kieswijzer geven ze inzicht in hoe politieke partijen zich verhouden tot het belang van de huidige bewoners. De directeur Strategie van Havensteder geeft aan waarop hun lange termijn visie is gebaseerd.
Vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen lijken massale woonprotesten het tij te keren. De documentaire maakt zichtbaar hoe de woonvisie de stad ingrijpend heeft veranderd.

De documentaire ‘geWOON | luister naar de stad’ was onderdeel van de hoofdtentoonstelling (T)Huis, van de Architectuurmaand Rotterdam 2022 in Het Nieuwe Instituut.

zie ook: www.woonvlogs.nl