ZLOG | vlogs over ZOHO

ZLOG’s van ZOHO-TV

omschrijving:
serie van 10 vlogs voor Open Rotterdam

werkzaamheden:
videoproductie

Open Rotterdam zendt vlogs uit over de ontwikkelingen in ZOHO Rotterdam. In ZOHO wordt samen met bewoners en gebruikers van het gebied vorm gegeven aan het Rotterdam van de toekomst. Duurzaam, sociaal, inclusief, divers en betrokken.

Wijk TV maakt zichtbaar hoe Rotterdam, samen met haar bewoners, invulling geeft aan een stukje van de bouwopgave, waar de stad voor staat. Wonen en werken in een binnenstedelijke omgeving.

ZLOG

Gebruikers, ondernemers en ontwikkelaars van ZOHO laten zien hoe zij op een duurzame en diverse manier het gebied herontwikkelen. De Gemeente, projectontwikkelaars en woningcorporatie Havensteder bieden zo een blik van binnenuit op Lokaal STADMAKEN in Rotterdam.

ZLOG is voorlopig een tiendelige serie korte videoproducties over ZOHO. De Zlogs worden in blokken van drie tweewekelijks uitgezonden bij Open Rotterdam in de periode juli 2019 -maart 2020.
Inspirerend en informatief, betrokken en lokale journalistiek van de videomakers van Wijk TV.

videoproductie: Wijk-TV | Ron Blom & Wim Wiegmann