ZOHO2040

omschrijving:
ZOHO-citizens ontwikkelt een advies voor Havensteder en Gemeente Rotterdam voor de aanstaande tender met verkoop van een groot deel van het vastgoed in ZOHO. Hoe zien we ZOHO in de toekomst? Wat zijn de kernwaarden?

werkzaamheden:
fotografie, video, meedenken over duurzaamheid (sociaal en fysiek)

droombeeld

We schrijven 2040: het Zomerhofkwartier (ZOHO) is in Nederland en daarbuiten daarbuiten één van de meest geciteerde voorbeelden van experimentele, betrokken, duurzame, gemixte en verbonden gebiedsontwikkeling. Een ontwikkeling met ruimte voor experiment en een vergaande samenwerking tussen participerende burgers en ondernemers, ontwikkelaars en overheid. Een wijkontwikkeling waarbij het ‘place-making’ van bewoners en ondernemers uit de jaren ’10 heeft geleid tot de unieke ‘hotspot’ van de latere decennia. Een wijk waarin sociale, economische en ecologische aspecten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Een weerbaar, divers en inclusief gebied waarin kleine en grote schaal, bewoners en ondernemers, arm en rijk samenleven en -werken. Kortom: een 21e-eeuwse binnenstadwijk met ballen!

Dit is het droombeeld van ZOHOcitizens aan de vooravond van een cruciaal keuzemoment in de ontwikkeling van ZOHO: zetten we de ingezette Slow Urbanism aanpak in nieuwe vorm door of vallen we terug in traditionele vormen van ontwikkeling met alle gevolgen voor de stad en de huidige ZOHOgebruikers van dien? Voor ZOHOcitizens zelf is dit natuurlijk geen serieuze vraag na vijf jaar experimentele Slow Urbanism: doorgaan! ZOHOcitizens daagt woningcorporatie Havensteder, Gemeente Rotterdam en ontwikkelende partijen uit dit pad samen te bewandelen.

ZOHOcitizens

Woningcorporatie Havensteder en Gemeente Rotterdam werken aan het opstellen van een eventuele tender-uitvraag voor private partijen voor overname en ontwikkeling van het vastgoed in ZOHO. ZOHOcitizens heeft aan Havensteder en Gemeente Rotterdam aangeboden om na te denken over de kaders voor de uitvraag. Het streven is de unieke kwaliteiten ook in de verdere ontwikkeling te versterken en behouden. Wat zijn de centrale waarden die het gebied kenmerken, wat zouden we idealiter terugzien bij de partijen die ZOHO verder gaan ontwikkelen en hoe vertaal je dat in aspecten van de uitvraag?

de ZOHOprincipes

In het document ‘de ZOHOprincipes’ geeft ZOHOcitizens antwoord op deze vragen. In een interactief en intensief traject hebben de citizens in vijf principes omschreven waar ZOHO in de toekomst voor zou moeten staan. Deze ZOHOprincipes zijn: experimenteel, betrokken, duurzaam, gemixt en verbonden. Dit document vat deze principes samen, licht ze vervolgens uitgebreider toe en geeft aan hoe ze in de toekomstige ontwikkeling geborgd kunnen worden (richtlijnen).
Op verschillende manieren zijn deze waarden nu in het gebied te herkennen. Dat wordt duidelijk uit het stuk over verleden en heden van ZOHO.

Gehele ZOHOprincipes
 

>> de principes in het kort

ZOHO is experimenteel from wijk-tv on Vimeo.

ZOHO is betrokken from wijk-tv on Vimeo.

ZOHO is gemixt from wijk-tv on Vimeo.

ZOHO is duurzaam from wijk-tv on Vimeo.

ZOHO verbindt from wijk-tv on Vimeo.